Pre koho sme pracovali

Právne služby pre susedskú komunikačnú platformu

Akcelererovali sme rast šikovnej komunikačnej platformy Spoločné Bývanie určenej pre real estate developerov s inovatívnym prístupom. Aplikácia v praxi uľahčuje susedskú komunikáciu a komunikáciu s developerom.

Projektu sme poskytli právne služby v oblasti vypracovania zmlúv s developermi a spoločenstvami vlastníkov, pripravili všeobecné obchodné podmienky a spracovali GDPR agendu. V rámci akcelerátora pracujeme aj ako konzultanti a klientovi sme pomohli vytvoriť nové kontakty na sales tím.

https://www.spolocnebyvanie.sk/

 

Michal MagnusekCEO

Čo bolo pre Vás osobne najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

„Najväčšia bariéra je konzervatívny prístup správcovských spoločností. Opustiť “paper work” pre väčšinu ľudí spravujúcich bytové alebo domové spoločenstvá je takmer nepredstaviteľné. Naratív, že papier nepustí, je tu stále prítomný. Čo nás však veľmi teší, je pozitívny prístup obyvateľov a moderných správcovských spoločností, ktoré už zberajú úrodu v podobe nižších nákladov a efektívnej komunikácie prostredníctvom našej aplikácie.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„Je to jednoznačne schopnosť chápať požiadavky klienta a zorientovanie sa v oblasti práva. Tieto požiadavky by som nerámcoval len do oblastí práva a advokátskych kancelárií. Platí to všeobecne. Spolupráca je pre mňa zaujímavá vtedy, keď mám možnosť pracovať s ľuďmi, ktorí sú vo svojej oblasti expertmi.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

„Spolupráca bola špecifická najmä v tom, že MATHISON je právnická spoločnosť so zaujímavou sieťou šikovných ľudí, s ktorými je radosť pracovať. V každej spolupráci je nevyhnutná miera empatie vyplývajúca z rôznych situácií, do ktorých sa produkt môže dostať. Práve táto empatia a pochopenie priorít je ďalším aspektom spolupráce, ktorý veľmi oceňujem.“

Pomáhame mladým talentom robotizáciou zlepšiť ich budúci svet

FIRST LEGO League je najväčší svetový program s cieľom vyvolať u detí záujem o robotiku, programovanie a STEM oblasti (veda, technológie, inžinierstvo a matematika). Pod vedením trénerov mladí vývojári riešia reálne svetové problémy (napr. recyklácia odpadu).

Ako jeden z hlavných partnerov súťaže na Slovensku pomáhame projektu s kompletnými právnymi službami potrebnými k jeho fungovaniu (zmluvy s partnermi, ochrana osobných údajov atď.).

https://www.fll.sk/

Ondrej MackoRiaditeľ programu

Čo je pre Vás osobne najnáročnejšie na právnych projektoch?

„Komlexnosť, kombinácia mnohých faktorov a nedostatok skúseností z právnej oblasti sú pre naše občianske združenie najväčším problémom pri riešení právnych projektov. Našim cieľom je sprostredkovať nadšenie pre vedu a technológie čo najväčšiemu počtu detí a študentom, pričom neraz narážame na právne prekážky, ktoré by našu snahu mohli bez odbornej pomoci spomaľovať.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„Kľúčovým ukazovateľom pri meraní úspechu právnych projektov je pre nás najmä využiteľnosť riešenia, ktorá je závislá od jeho jednoduchosti a aplikovatelnosti pre cieľovú skupinu, ktorou je často celá komunita FIRST LEGO League na Slovensku.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

„Spolupráca so MATHISON nám nielen šetrí čas a prostriedky, ale aj prináša nové možnosti a pohľady na právne otázky. Otvorený prístup, rýchla a flexibilná komunikácia ako aj vysoká kvalita projektov robia túto spoluprácu dôležitou a nenahraditelnou súčasťou našej činnosti. Vďaka tejto spolupráci môžeme efektívnejšie pomáhať pri vzdelávaní a rozširovaní vedy a techniky.“

Vzorová pracovno-právna dokumentácia pre reklamnú a digitálnu agentúru

Popredného česko-slovenského klienta z oblasti reklamy a digitálnych služieb sme zastupovali pri vypracovaní kompletnej pracovnoprávnej dokumentácie so zamestnancami, spolupracovníkmi, a stážistami. Vypracovali sme vzorové pracovné zmluvy, dohody o výkone práce mimo pracovný pomer, dohody o spolupráci a ďalšie.

Keďže klient podniká v kreatívnom priemysle, v rámci projektu sme sa zamerali okrem iného na problematiku autorského práva, zamestnaneckých diel a licencií.
https://www.maisondidee.com/sk/

Igor LučanskýCEO

Čo bolo pre Vás osobne najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

„Pokúsiť sa objasniť špecifiká nášho oboru, najmä licenčné podmienky a ochrana nás nielen pred klientom ale aj pred dodávateľmi, ktorí bývajú súčasťou diela. Dôležité bolo aj dostatočne jasne vysvetliť business model, kde sme si sami uvedomili niektoré nedostatky. Samozrejme aj pri riešení GDPR, kde sme si uvedomili, že mnohé veci máme lepšie a mnohé horšie. Náročné bolo akceptovať, že nedostatky sú aj na našej strane, uvedomiť si ich a odstrániť.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„V komunikácii rýchlosť a jasnosť – nemáme radi právnickú hantýrku. Pri zmluvách sa nám páčil fakt, že protistrany mávali minimálne pripomienky a väčšinou zmluvy akceptovali v danom rozsahu. Oceňujem aj to, keď sú zmluvy písané obojstranne výhodne a to tak, že my aj partner si po ich prečítaní vieme hneď ľudovo povedané plácnuť.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

„Špecifická bola pre nás najmä v tom, že sme prvýkrát zverili ad 1 celú právnu problematiku jednej spoločnosti a ad 2 urobili sme to zároveň pre český aj slovenský subjekt. Špecifická bola miera dôvery s ktorou sme sa otvorili o našich interných veciach. Pochopili sme však, že toto chceme v našom businesse práve my po klientoch a vyskúšali sme si to. Za náš dodnes neľutujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

DECENT: Advanced Blockchain Ecosystem

Pre významného švajčiarsko-slovenského klienta poskytujúceho blockchainovú platformu sme pracovali na projekte distribučnej platformy na distribúciu online mobilných hier pre tzv. unbanked market (pre ľudí bez prístupu k tradičným bankovým službám).

Klientovi sme pripravili vzorovú distribučnú zmluvnú dokumentáciu pre zahraničný trh a všeobecné obchodné podmienky pre online distribučnú platformu so zohľadnením právnych blockchain špecifikácií a vlastných kryptomien, ktoré platforma využíva (world´s TOP 10 ICO v r. 2016).
https://decent.ch/

Michal Magnusek, Product Owner

Čo bolo pre Vás osobne najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

Najnáročnejšou časťou projektu je jednoznačne vysvetlenie jeho potenciálu širokej verejnosti. Technológia blockchain sa z môjho pohľadu rozširuje v dvoch komunitách. Tou prvou je technologicky zdatná komunita cyberpunku, ktorá chápe potenciál blockchainu. Druhou komunitou je mainstream, do ktorej sa znalosti o potenciáli využitia blockchainu dostávajú tažšie a narážajú na nedôveru v súvislosti s novosťou technológie.

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„Je to jednoznačne schopnosť chápať požiadavky klienta a zorientovanie sa v oblasti práva. Tieto požiadavky by som nerámcoval len do oblastí práva a advokátskych kancelárií. Platí to všeobecne. Spolupráca je pre mňa zaujímavá vtedy, keď mám možnosť pracovať s ľuďmi, ktorí sú vo svojej oblasti expertmi.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

„Spolupráca bola špecifická najmä v tom, že MATHISON je právnická spoločnosť so zaujímavou sieťou šikovných ľudí, s ktorými je radosť pracovať. V každej spolupráci je nevyhnutná miera empatie vyplývajúca z rôznych situácií, do ktorých sa produkt môže dostať. Práve táto empatia a pochopenie priorít je ďalším aspektom spolupráce, ktorý veľmi oceňujem.“

Chat bot s umelou inteligenciou

Zastupujeme poprednú česko-slovenskú vývojársku spoločnosť vyvíjajúcu komunikačného chat-bota s využitím umelej inteligencie.

Pre klienta sme pripravili vzorové pracovné zmluvy, zmluvy o zhotovení diela na objednávku a licenčné zmluvy pre programátorov vyvíjajúcich software. Mimoriadny dôraz sme pri projekte kládli na ochranu duševného vlastníctva klienta, autorské práva a zabezpečenie povinnosti mlčanlivosti zamestnancov a spolupracovníkov.
https://www.xolution.sk/

Jana CilliCEO a Sales Director

Čo bolo najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

„Chatbot projekty patria do typickej agile kategórie čo sa týka vývoja SW. Zákazník je do vývoja priamo zahrnutý a má možnosť otestovať medziprodukt a následne prehodnocovať svoje požiadavky v čase. Zároveň sa učí používať novú technológiu a nastavuje procesy pre prácu s ňou. Zároveň my, na strane vývoja, sa postupne dostávame do biznisu zákazníka a učíme sa, čo je pre neho v ich biznise samozrejmé. Z pohľadu právnych vzťahov, za najväčšiu výzvu považujeme to, ako právne zakomponovať vysokú mieru voľnosti a flexibility, ktorá je v agile projektoch štandardom, do právneho dokumentu a pracovať s ňou. Čo sa týka našich projektov, v ktorých implementujeme extrémne nové a sofistikované technológie, pre nás je jednoznačne najnáročnejšie riadiť očakávania klienta počas celého životného cyklu. Je to o dôvere a partnerstve.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„Komplikovanosť vzťahu a procesov medzi dodávateľom a klientom, ako som spomínal, je náročná vec. Advokátska kancelária sa musí vyznať ako v našom biznise, ktorý je veľmi mladý, v moderných metodikách riadenia SW a porozumieť aj vzťahu s našim zákazníkom a prakticky aj nepísaným hodnotám oboch firiem. Zladiť toto všetko ešte s legislatívou? Klobúk dole!“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

„Je výborné, že bolo možné zastrešiť všetky typy zmlúv, od zamestnancov až po špecifické projektové zmluvy. Netreba tak náš biznis dookola vysvetľovať ďalším a ďalším ľuďom. Paráda!“

Clean-tech platforma SOLVED

Pracujeme pre fínsko-slovenskú spoločnosť Solved, ktorá ponúka platformu na prepojenie siete odborníkov, udržateľných a smart riešení na rôzne typy aktivít, ako sú napríklad projekty, podujatia a pracovné príležitosti. Keďže ide o tzv. "white label" riešenie, túto platformu využíva množstvo klastrov, sietí, asociácií alebo inovačných ekosystémov. Medzi klientov platformy patria organizácie a spoločnosti najmä vo Fínsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, v USA aj na Slovensku.

Klientovi sme poskytli komplexné IT právne služby, konkrétne sme ho zastúpili pri vyjednávaní zmluvy o zhotovení diela na objednávku so zhotoviteľom - poprednou technologickou vývojárskou spoločnosťou. Ďalej sme pripravili vzorové zmluvy s programátormi pracujúcimi na vývoji platformy, nastavili servisné zmluvy a poskytli kompletné GDPR poradenstvo.
https://www.solved.fi/

Radoslav MizeraCIO

Čo bolo najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

„Nastaviť naše zmluvy tak, aby boli univerzálne, chránili naše duševne vlastníctvo, ale zároveň aby boli zrozumiteľné a nebrzdili nás spolu s tímom programátorov riešiť to podstatné, a to je vývoj našej aplikácie.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„Samozrejme profesionalita. Keďže nie som právnik, na prvom mieste to je dôvera, ktorá sa medzi kanceláriou a klientom vytvorí, tá je základom dlhodobo úspešnej spolupráce. Ďalej to je o komunikácii a flexibilite, a tá bola vždy zo strany spoločnosti MATHISON pohotová, ústretová, dokonca by som povedal že nad našimi očakávaniami.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

„To, že sme na jednej strane malá firma, ale vzhľadom na naše aktivity vyžadujeme veľkú pozornosť a odbornosť v tak náročnej téme, akou môže byť samotný vývoj technicky náročných webových aplikácií. A my sme mali vždy dojem, že sa nám dostalo tak veľkej pozornosti, ktorá vôbec nebrala do úvahy to, že nie sme veľký klient. Práve naopak, mali sme pocit, že naša spolupráca nás navzájom obohacuje!“

Transakčné poradenstvo cloudovej telekomunikačnej spoločnosti

Slovenskú spoločnosť poskytujúcu intuitívny call centrový VOIP systém v cloude sme zastupovali pri vstupe zahraničného investora. Klienta sme zastúpili pri vyjednávaní investorskej zmluvy a súvisiacich korporátnych zmenách v spoločnosti.

V tejto súvislosti sme riešili o.i. ochranu zdrojového kódu klienta, licenčné zmluvy medzi dodávateľmi a klientom, vyjednanie investorskej zmluvy s investorom a korporátne zmeny v spoločnosti. Klientovi sme pripravili tiež vzorovú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa GDPR a telekomunikačného zákona.
www.cloudtalk.sk

Martin MalýchCEO

Čo bolo pre vás osobne najnáročnejšie na tomto projekte?

„Určite to bola výzva, keďže to bolo pre nás niečo nové. Z biznis pohľadu bolo pre nás najkľúčovejšie uzavrieť tento deal, aby boli obe strany spokojné z ohľadom na budúcu spoluprácu, čo verím, že sa nakoniec podarilo.“

Čo je pre Vás kľúčové pri hodnotení úspešnosti práce advokátskej kancelárie?

„Čo možno najviac odbremeniť nás ako klienta od právnej agendy, aby sme sa vedeli sústrediť na dôležité veci ohľadom rastu a rozvoja našej spoločnosti.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická?

„Pre mňa je najdôležitejšie, aby som sa vedel spoľahnúť na advokátsku kanceláriu na 110%, čo verím, že v prípade MATHISON je možné.“

Blumenbecker Slovakia

Pre strojárenskú firmu, ktorej materská spoločnosť má takmer 100-ročnú históriu, sme poskytli obchodno-právne poradenstvo pri vyjednávaní zmluvy o dielo. Predmetom diela bolo zhotovenie robotickej zváracej bunky pre inú výrobnú spoločnosť.

V rámci projektu sme klienta zastúpili pri kompletnej právnej revízii zmluvy a pomáhali sme s prípravou právnej a obchodnej argumentácie pri vyjednávaní s objednávateľom. Práca s týmto klientom nám potvrdila, že moderný manažér potrebuje od advokáta vidieť jasné a zrozumiteľné výstupy, preto pre prehľadnosť komunikujeme najdôležitejšie informácie klientovi vo forme stručných manažérskych zhrnutí.
https://www.blumenbecker.com/sk/

Peter GrňoCEO

Čo bolo pre vás osobne najnáročnejšie na tomto projekte?

„Jednalo sa o vývojovú úlohu pre vývoj automatizovaného robotického pracoviska pre zváranie tlakových nádob. Technické požiadavky boli viac menej dopredu jasné, aj keď bola tam výrazná neurčitosť z hľadiska procesu zvárania. Ďalšou, pre nás technikov pomerne značnou výzvou bolo vyznať sa v spleti právnych formulácií návrhu zmluvy zo strany zákazníka. Robíme projekty v objeme rádovo stovky tisíc eur a pri nich je okrem technickej stránky veľmi dôležité mať pod kontrolou aj právnu stránku veci.“

Čo je pre Vás kľúčové pri hodnotení úspešnosti práce advokátskej kancelárie?

„Schopnosť načúvať potrebám klienta a poskytnúť mu poradenstvo na mieru konkrétnej situácie, prípadu.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická?

„Kancelária MATHISON je naším dvorným dodávateľom, jediným partnerom v oblasti právneho poradenstva a služieb s tým spojených. Spoluprácu sme začali pri registrácii do systému partnerov verejného sektora, kde nám pomohli, promptne reagovali, vybavili všetko čo sme potrebovali. Ďalej sme spolupracovali v oblasti poradenstva zmlúv o diela, v oblasti pracovného práva. Čím sa kancelária od ostatných odlišuje je práve orientácia na zákazníka a schopnosť nájsť riešenie. Vyskúšali sme predtým viacero právnikov, ale tu sme dostali to čo potrebujeme.“

Korporátne poradenstvo MED-TECH startupu

Finalistovi podnikateľského nápadu roka 2014 sme poskytli korporátne služby - založili sme jednoduchú spoločnosť na akcie, registrovali emisiu cenných papierov na CDCP a vypracovali zmluvnú dokumentáciu pri prevode akcií. Klientovi sme tiež pomohli pri vyjednávaní a uzatváraní obchodných zmlúv s dodávateľmi a partnermi a zabezpečili právnu ochranu technického riešenia klienta.

Stabilitu kvality našich služieb potvrdzuje aj fakt, že projekt, ktorý v praxi zjednodušuje lekárom možnosti zobrazovania nádorov a fraktúr, zastupujeme už niekoľko rokov, počas ktorých došlo k významným zmenám v jeho vývoji. Projekt nás naučil veľa o fungovaní TECH start-upov a sme hrdí, že môžeme byť jeho súčasťou.
https://www.youtube.com/watch?v=X_hS7ZUCTgU

Roman ChrappaCEO

Čo bolo najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

„Najťažšie bolo nastavenie fungovania jednotlivých akcionárov a vysporiadanie ich podielov. Akonáhle sa nám podarilo zastabilizovať firmu, tak aj samotný start up začal rásť.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„Je to feedback ich klientov“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

„Možno ich vekom a profesionalitou. Drive, ktorý v sebe majú sedí s našim rýchlym tempom biznisu.“

Asset deal pre Packeta

Zastupovali sme poprednú tech-logistickú spoločnosť pre e-commerce pri nákupe setu nehnuteľností na Slovensku.

V transakcii sme vykonali právny audit (due dilligence) nehnuteľností - pozemkov a stavieb, vypracovali a vyjednali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu s predávajúcim, vyjednali zmluvu o dielo so stavebnou spoločnosťou, zastúpili klienta v katastrálnom konaní a zabezpečili komunikáciu ohľadne notárskej úschovy kúpnej ceny.
https://www.packeta.sk/

Alexander JančoCEO

Čo bolo najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON

Napíšte nám