Pre koho sme pracovali

Transakčné poradenstvo cloudovej telekomunikačnej spoločnosti

Slovenskú spoločnosť poskytujúcu intuitívny call centrový VOIP systém v cloude sme zastupovali pri vstupe zahraničného investora. Klienta sme zastúpili pri vyjednávaní investorskej zmluvy a súvisiacich korporátnych zmenách v spoločnosti. V tejto súvislosti sme riešili o.i. ochranu zdrojového kódu klienta, licenčné zmluvy medzi dodávateľmi a klientom, vyjednanie investorskej zmluvy s investorom a korporátne zmeny v spoločnosti. Klientovi sme pripravili tiež vzorovú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa GDPR a telekomunikačného zákona. www.cloudtalk.sk

Rozhovor s klientom

Blumenbecker Slovakia

Pre strojárenskú firmu, ktorej materská spoločnosť má takmer 100-ročnú históriu, sme poskytli obchodno-právne poradenstvo pri vyjednávaní zmluvy o dielo. Predmetom diela bolo zhotovenie robotickej zváracej bunky pre inú výrobnú spoločnosť. V rámci projektu sme klienta zastúpili pri kompletnej právnej revízii zmluvy a pomáhali sme s prípravou právnej a obchodnej argumentácie pri vyjednávaní s objednávateľom. Práca s týmto klientom nám potvrdila, že moderný manažér potrebuje od advokáta vidieť jasné a zrozumiteľné výstupy, preto pre prehľadnosť komunikujeme najdôležitejšie informácie klientovi vo forme stručných manažérskych zhrnutí. https://www.blumenbecker.com/sk/

Rozhovor s klientom

Korporátne poradenstvo MED-TECH startupu

Finalistovi podnikateľského nápadu roka 2014 sme poskytli korporátne služby - založili sme jednoduchú spoločnosť na akcie, registrovali emisiu cenných papierov na CDCP a vypracovali zmluvnú dokumentáciu pri prevode akcií. Klientovi sme tiež pomohli pri vyjednávaní a uzatváraní obchodných zmlúv s dodávateľmi a partnermi a zabezpečili právnu ochranu technického riešenia klienta. Stabilitu kvality našich služieb potvrdzuje aj fakt, že projekt, ktorý v praxi zjednodušuje lekárom možnosti zobrazovania nádorov a fraktúr, zastupujeme už niekoľko rokov, počas ktorých došlo k významným zmenám v jeho vývoji. Projekt nás naučil veľa o fungovaní TECH start-upov a sme hrdí, že môžeme byť jeho súčasťou. https://www.youtube.com/watch?v=X_hS7ZUCTgU

Rozhovor s klientom
1

Rozumieme svetu biznisu

Zastupovali sme 300+ spoločností pri niektorých ich najdôležitejších rozhodnutiach.

2

Poradenstvo s nadhľadom

V transakciách sa nepozeráme len na text zmluvy, ale najmä na motiváciu klienta - dokážeme tak lepšie cieliť energiu pri vyjednávaní.

3

Máme skúsený tím

Naše kolektívne skúsenosti v obchodnom práve presahujú 70 rokov a nie je jednoduché nás v tomto smere prekvapiť.

3 dôvody, prečo
sa rozhodnúť
pre nás

MATHISON

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON