Webináre

Ako nastaviť SHA a investičnú zmluvu tak, aby vám nezlomili väz.

Ako nastaviť SHA a investičnú zmluvu tak, aby vám nezlomili väz.

Viac info
Zmluvy s vývojármi, od švarcsystému cez bodyshopping až po duševné vlastníctvo

Zmluvy s vývojármi, od švarcsystému cez bodyshopping až po duševné vlastníctvo

Viac info
Prečo je dôležité mať  SLA zmluvu a ako ju obstarať

Prečo je dôležité mať  SLA zmluvu a ako ju obstarať

Viac info
Ako financovať IT firmu bez VC investora

Ako financovať IT firmu bez VC investora

Viac info
Najčastejšie chyby IT firiem v štátnych tendroch a ako sa im vyhnúť?

Najčastejšie chyby IT firiem v štátnych tendroch a ako sa im vyhnúť?

Viac info
GDPR v IT zmluvách, alebo na čo dať pozor pri prístupe programátora k databáze osobných údajov

GDPR v IT zmluvách, alebo na čo dať pozor pri prístupe programátora k databáze osobných údajov

Viac info
Skúsenosti s ukončovaním zákazníckej IT zmluvy a migráciou dát

Skúsenosti s ukončovaním zákazníckej IT zmluvy a migráciou dát

Viac info
Na čo si dať pozor pri vyjednávaní Term Sheet s investorom

Na čo si dať pozor pri vyjednávaní Term Sheet s investorom

Viac info
Praktické tipy o nastavení servisu a údržby softvéru

Praktické tipy o nastavení servisu a údržby softvéru

Viac info
Praktické tipy o tom, ako nastaviť bezpečnú subdodávku IT firiem

Praktické tipy o tom, ako nastaviť bezpečnú subdodávku IT firiem

Viac info
O agilných zmenách v IT projekte - od úprav zadaní až po nastavenie viac-prác

O agilných zmenách v IT projekte - od úprav zadaní až po nastavenie viac-prác

Viac info
Kde a ako nájsť seriózneho investora v čase krízy, ak som slovenský startup (panelová diskusia)

Kde a ako nájsť seriózneho investora v čase krízy, ak som slovenský startup (panelová diskusia)

Viac info
Ako pripraviť IT firmu na vstup investora

Ako pripraviť IT firmu na vstup investora

Viac info
Novela Zákonníka práce

Novela Zákonníka práce

Viac info
Ako nastaviť právnu ochranu softvéru

Ako nastaviť právnu ochranu softvéru

Viac info
Ako sa zorientovať vo VC/PE skratkách a prežiť vyjednávanie s investorom

Ako sa zorientovať vo VC/PE skratkách a prežiť vyjednávanie s investorom

Viac info
Ako zvládnuť vyjednávanie Term Sheet-u s investorom

Ako zvládnuť vyjednávanie Term Sheet-u s investorom

Viac info
Ako pripraviť IT firmu na vstup investora

Ako pripraviť IT firmu na vstup investora

Viac info
Ako správne nastaviť zmluvu pre analýzu, implementáciu a servis SW

Ako správne nastaviť zmluvu pre analýzu, implementáciu a servis SW

Viac info
Praktické tipy ako právne ochrániť software

Praktické tipy ako právne ochrániť software

Viac info
Ako právne zvládnuť outsourcing programátorov pre vaše IT projekty?

Ako právne zvládnuť outsourcing programátorov pre vaše IT projekty?

Viac info
Ako zosúladiť IT zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi s GDPR

Ako zosúladiť IT zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi s GDPR

Viac info
Ako nastaviť IT zmluvu s programátorom a zákazníkom

Ako nastaviť IT zmluvu s programátorom a zákazníkom

Viac info
Ako správne nastaviť licencie v IT zmluvách?

Ako správne nastaviť licencie v IT zmluvách?

Viac info
9 najčastejších problémov v IT zmluvách

9 najčastejších problémov v IT zmluvách

Viac info
Ako zvládnuť IT zmluvy - so zákazníkmi, partnermi a programátormi

Ako zvládnuť IT zmluvy - so zákazníkmi, partnermi a programátormi

Viac info