Pre strojárenskú firmu, ktorej materská spoločnosť má takmer 100-ročnú históriu, sme poskytli obchodno-právne poradenstvo pri vyjednávaní zmluvy o dielo. Predmetom diela bolo zhotovenie robotickej zváracej bunky pre inú výrobnú spoločnosť.

V rámci projektu sme klienta zastúpili pri kompletnej právnej revízii zmluvy a pomáhali sme s prípravou právnej a obchodnej argumentácie pri vyjednávaní s objednávateľom. Práca s týmto klientom nám potvrdila, že moderný manažér potrebuje od advokáta vidieť jasné a zrozumiteľné výstupy, preto pre prehľadnosť komunikujeme najdôležitejšie informácie klientovi vo forme stručných manažérskych zhrnutí.
https://www.blumenbecker.com/sk/

Peter GrňoCEO

Čo bolo pre vás osobne najnáročnejšie na tomto projekte?

„Jednalo sa o vývojovú úlohu pre vývoj automatizovaného robotického pracoviska pre zváranie tlakových nádob. Technické požiadavky boli viac menej dopredu jasné, aj keď bola tam výrazná neurčitosť z hľadiska procesu zvárania. Ďalšou, pre nás technikov pomerne značnou výzvou bolo vyznať sa v spleti právnych formulácií návrhu zmluvy zo strany zákazníka. Robíme projekty v objeme rádovo stovky tisíc eur a pri nich je okrem technickej stránky veľmi dôležité mať pod kontrolou aj právnu stránku veci.“

Čo je pre Vás kľúčové pri hodnotení úspešnosti práce advokátskej kancelárie?

„Schopnosť načúvať potrebám klienta a poskytnúť mu poradenstvo na mieru konkrétnej situácie, prípadu.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická?

„Kancelária MATHISON je naším dvorným dodávateľom, jediným partnerom v oblasti právneho poradenstva a služieb s tým spojených. Spoluprácu sme začali pri registrácii do systému partnerov verejného sektora, kde nám pomohli, promptne reagovali, vybavili všetko čo sme potrebovali. Ďalej sme spolupracovali v oblasti poradenstva zmlúv o diela, v oblasti pracovného práva. Čím sa kancelária od ostatných odlišuje je práve orientácia na zákazníka a schopnosť nájsť riešenie. Vyskúšali sme predtým viacero právnikov, ale tu sme dostali to čo potrebujeme.“

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON