Pre koho sme pracovali

Visual Reading - vzdelávacia aplikácia pre osoby so zvláštnymi potrebami

Zastupovali sme medzinárodne oceňovanú aplikáciu so vzdelávacím programom pre osoby so špeciálnymi potrebami. 

Realizovali sme spin-off projektu od materskej spoločnosti, v rámci ktorého sme založili jednoduchú spoločnosť na akcie, upravili výkon práv k zdrojovému kódu aplikácie, previedli práva z duševného vlastníctva z viacerých pôvodných autorov počítačového programu na novú spoločnosť a zaregistrovali ochrannú známku EÚ (kombinovanú).  
https://sk.visualreading-specialeducation.com/

Dušan BaranecCEO

Čo bolo najnáročnejšie na tomto právnom projekte? 

Dlhodobo veriť, že robíme správnu vec. Ide o učebnú pomôcku novej generácie, ktorej presadenie v každodennej školskej praxi je veľmi náročné aj po ľudskej tak po technologickej stránke. Väčšina špeciálnych pedagógov nie je pripravená učiť deti novými spôsobmi, aj keď tieto používajú vedecky overené koncepty.

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

Úspešnosť práce advokátskej kancelárie pre mňa znamená, že advokát mi dodá službu, ktorú požadujem a urobí tak najefektívnejším spôsobom a v súlade s súčasným stavom legislatívy.

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

Špecifické bolo všetko, keďže som sa v situácii keď zakladám j.s.a. a prevádzam výsledky projektu z jednej firmy na druhú ocitol prvý krát. Predtým som spolupracoval iba je jedinou advokátskou kanceláriou, kde sme riešili spor dvoch podnikateľských entít.
 

IP poradenstvo pre reklamnú a digitálnu agentúru

Popredného česko-slovenského klienta z oblasti reklamy a digitálnych služieb sme zastupovali pri uplatňovaní náhrady škody z porušenia autorských práv pri neoprávnenom nakladaní s dielom, pri príprave zmlúv o zhotovení diela na objednávku (zhotovenie softvéru, grafiky, návrhy webových stránok, copywriting atď.), pri vypracovaní vzorových licenčných a podlicenčných zmlúv a pri vymáhaní pohľadávok z týchto zmlúv.

Práca s týmito klientmi nás obohatila o cenné právne skúsenosti súvisiace s kreativitou v ich odbore a urobila z nás lepší IP právnikov.
https://www.maisondidee.com/sk/

Igor LučanskýCEO, MAISON D’IDÉE Prague s.r.o.

Čo bolo pre Vás osobne najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

Pokúsiť sa objasniť špecifiká nášho oboru, najmä licenčné podmienky a ochrana nás nielen pred klientom ale aj pred dodávateľmi, ktorí bývajú súčasťou diela. Dôležité bolo aj dostatočne jasne vysvetliť business model, kde sme si sami uvedomili niektoré nedostatky. Samozrejme aj pri riešení GDPR, kde sme si uvedomili, že mnohé veci máme lepšie a mnohé horšie. Náročné bolo akceptovať, že nedostatky sú aj na našej strane, uvedomiť si ich a odstrániť.“ 

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

V komunikácii rýchlosť a jasnosť – nemáme radi právnickú hantírku. Pri zmluvách sa nám páčil fakt, že protistrany mávali minimálne pripomienky a väčšinou zmluvy akceptovali v danom rozsahu. Oceňujem aj to, keď sú zmluvy písané obojstranne výhodne a to tak, že my aj partner si po ich prečítaní vieme hneď ľudovo povedané „plácnuť.

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

Špecifická bola pre nás najmä v tom, že sme prvýkrát zverili ad 1 celú právnu problematiku jednej spoločnosti a ad 2 urobili sme to zároveň pre český aj slovenský subjekt. Špecifická bola miera dôvery s ktorou sme sa otvorili o našich interných veciach. Pochopili sme však, že toto chceme v našom businesse práve my po klientoch a vyskúšali sme si to. Za náš dodnes neľutujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 

Ochranné známky pre výrobcu funkčných nápojov pre ženy

Divas je medzinárodne oceňovaný slovenský výrobca funkčných nápojov pre ženy.

Pre klienta sme pracovali na viacerých projektoch registrácie ochranných známok (obrazovo-slovných) pre Európsku úniu vr. zastúpenia v námietkovom konaní pred EUIPO. V súčasnosti pracujeme na príprave medzinárodného zápisu ochrannej známky ako obrazovej známky so slovami. 
https://www.divasdrink.com/en/

Peter TarnóczyCEO

Čo bolo pre Vás osobne najnáročnejšie na tomto právnom projekte? 

Najnáročnejšie na tomto projekte bolo vybrať správnu právnickú firmu, ktorá sa vyzná v danej problematike a má skúsenosti s registráciou ochranných známok, nakoľko je to pre nás jeden zo zásadných krokov správneho smerovania našich aktivít na exportné trhy.

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

Zhrnul by som to v krátkosti do pár slov : profesionalita a vedomosti z konkrétnej oblasti.

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

Veľmi si vážim ich prístup a rýchle riešenia v každej situácii počas našej spolupráce.
 

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON