Pre koho sme pracovali

Transakčné poradenstvo cloudovej telekomunikačnej spoločnosti

Slovenskú spoločnosť poskytujúcu intuitívny call centrový VOIP systém v cloude sme zastupovali pri vstupe zahraničného investora. Klienta sme zastúpili pri vyjednávaní investorskej zmluvy a súvisiacich korporátnych zmenách v spoločnosti.

V tejto súvislosti sme riešili o.i. ochranu zdrojového kódu klienta, licenčné zmluvy medzi dodávateľmi a klientom, vyjednanie investorskej zmluvy s investorom a korporátne zmeny v spoločnosti. Klientovi sme pripravili tiež vzorovú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa GDPR a telekomunikačného zákona.
www.cloudtalk.sk

Martin MalýchCEO

Čo bolo pre vás osobne najnáročnejšie na tomto projekte?

„Určite to bola výzva, keďže to bolo pre nás niečo nové. Z biznis pohľadu bolo pre nás najkľúčovejšie uzavrieť tento deal, aby boli obe strany spokojné z ohľadom na budúcu spoluprácu, čo verím, že sa nakoniec podarilo.“

Čo je pre Vás kľúčové pri hodnotení úspešnosti práce advokátskej kancelárie?

„Čo možno najviac odbremeniť nás ako klienta od právnej agendy, aby sme sa vedeli sústrediť na dôležité veci ohľadom rastu a rozvoja našej spoločnosti.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická?

„Pre mňa je najdôležitejšie, aby som sa vedel spoľahnúť na advokátsku kanceláriu na 110%, čo verím, že v prípade MATHISON je možné.“

Blumenbecker Slovakia

Pre strojárenskú firmu, ktorej materská spoločnosť má takmer 100-ročnú históriu, sme poskytli obchodno-právne poradenstvo pri vyjednávaní zmluvy o dielo. Predmetom diela bolo zhotovenie robotickej zváracej bunky pre inú výrobnú spoločnosť.

V rámci projektu sme klienta zastúpili pri kompletnej právnej revízii zmluvy a pomáhali sme s prípravou právnej a obchodnej argumentácie pri vyjednávaní s objednávateľom. Práca s týmto klientom nám potvrdila, že moderný manažér potrebuje od advokáta vidieť jasné a zrozumiteľné výstupy, preto pre prehľadnosť komunikujeme najdôležitejšie informácie klientovi vo forme stručných manažérskych zhrnutí.
https://www.blumenbecker.com/sk/

Peter GrňoCEO

Čo bolo pre vás osobne najnáročnejšie na tomto projekte?

„Jednalo sa o vývojovú úlohu pre vývoj automatizovaného robotického pracoviska pre zváranie tlakových nádob. Technické požiadavky boli viac menej dopredu jasné, aj keď bola tam výrazná neurčitosť z hľadiska procesu zvárania. Ďalšou, pre nás technikov pomerne značnou výzvou bolo vyznať sa v spleti právnych formulácií návrhu zmluvy zo strany zákazníka. Robíme projekty v objeme rádovo stovky tisíc eur a pri nich je okrem technickej stránky veľmi dôležité mať pod kontrolou aj právnu stránku veci.“

Čo je pre Vás kľúčové pri hodnotení úspešnosti práce advokátskej kancelárie?

„Schopnosť načúvať potrebám klienta a poskytnúť mu poradenstvo na mieru konkrétnej situácie, prípadu.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická?

„Kancelária MATHISON je naším dvorným dodávateľom, jediným partnerom v oblasti právneho poradenstva a služieb s tým spojených. Spoluprácu sme začali pri registrácii do systému partnerov verejného sektora, kde nám pomohli, promptne reagovali, vybavili všetko čo sme potrebovali. Ďalej sme spolupracovali v oblasti poradenstva zmlúv o diela, v oblasti pracovného práva. Čím sa kancelária od ostatných odlišuje je práve orientácia na zákazníka a schopnosť nájsť riešenie. Vyskúšali sme predtým viacero právnikov, ale tu sme dostali to čo potrebujeme.“

Korporátne poradenstvo MED-TECH startupu

Finalistovi podnikateľského nápadu roka 2014 sme poskytli korporátne služby - založili sme jednoduchú spoločnosť na akcie, registrovali emisiu cenných papierov na CDCP a vypracovali zmluvnú dokumentáciu pri prevode akcií. Klientovi sme tiež pomohli pri vyjednávaní a uzatváraní obchodných zmlúv s dodávateľmi a partnermi a zabezpečili právnu ochranu technického riešenia klienta.

Stabilitu kvality našich služieb potvrdzuje aj fakt, že projekt, ktorý v praxi zjednodušuje lekárom možnosti zobrazovania nádorov a fraktúr, zastupujeme už niekoľko rokov, počas ktorých došlo k významným zmenám v jeho vývoji. Projekt nás naučil veľa o fungovaní TECH start-upov a sme hrdí, že môžeme byť jeho súčasťou.
https://www.youtube.com/watch?v=X_hS7ZUCTgU

Roman ChrappaCEO

Čo bolo najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

„Najťažšie bolo nastavenie fungovania jednotlivých akcionárov a vysporiadanie ich podielov. Akonáhle sa nám podarilo zastabilizovať firmu, tak aj samotný start up začal rásť.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„Je to feedback ich klientov“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

„Možno ich vekom a profesionalitou. Drive, ktorý v sebe majú sedí s našim rýchlym tempom biznisu.“

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON