Webináre

Novela Zákonníka práce

Novela Zákonníka práce

Viac info
Ako nastaviť právnu ochranu softvéru

Ako nastaviť právnu ochranu softvéru

Viac info
Ako sa zorientovať vo VC/PE skratkách a prežiť vyjednávanie s investorom

Ako sa zorientovať vo VC/PE skratkách a prežiť vyjednávanie s investorom

Viac info
Ako zvládnuť vyjednávanie Term Sheet-u s investorom

Ako zvládnuť vyjednávanie Term Sheet-u s investorom

Viac info
Ako pripraviť IT firmu na vstup investora

Ako pripraviť IT firmu na vstup investora

Viac info
Ako správne nastaviť zmluvu pre analýzu, implementáciu a servis SW

Ako správne nastaviť zmluvu pre analýzu, implementáciu a servis SW

Viac info
Praktické tipy ako právne ochrániť software

Praktické tipy ako právne ochrániť software

Viac info
Ako právne zvládnuť outsourcing programátorov pre vaše IT projekty?

Ako právne zvládnuť outsourcing programátorov pre vaše IT projekty?

Viac info
Ako zosúladiť IT zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi s GDPR

Ako zosúladiť IT zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi s GDPR

Viac info
Ako nastaviť IT zmluvu s programátorom a zákazníkom

Ako nastaviť IT zmluvu s programátorom a zákazníkom

Viac info
Ako správne nastaviť licencie v IT zmluvách?

Ako správne nastaviť licencie v IT zmluvách?

Viac info
9 najčastejších problémov v IT zmluvách

9 najčastejších problémov v IT zmluvách

Viac info
Ako zvládnuť IT zmluvy - so zákazníkmi, partnermi a programátormi

Ako zvládnuť IT zmluvy - so zákazníkmi, partnermi a programátormi

Viac info