Zodpovednosť za škodu spôsobenú umelou inteligenciou

Zodpovednosť za škodu spôsobenú umelou inteligenciou

Európska komisia prijala návrhy, ktorými sa prispôsobuje modernej inteligentnej dobe. Predstavuje dve základné roviny, spočívajúce v zodpovednosti za vadné či chybné výrobky (od inteligentných technológií až po lieky), a zodpovednosti za umelú inteligenciu.

Navrhuje sa regulácia zodpovednosti výrobcov a dovozcov z štátov mimo EÚ. Ak spôsobia spotrebiteľovi ujmu dovezením nebezpečných výrobkov, spotrebitelia sa budú môcť obrátiť na dovozcu alebo zástupcu výrobcu v EÚ so žiadosťou o náhradu škody. V praxi to znamená, že ak po prijatí tohto návrhu vám nebezpečný technologický výrobok spôsobí ujmu, budete sa môcť jednoducho domáhať práva pri svojom zástupcovi.

V druhom návrhu Komisia predkladá cielenú harmonizáciu vnútroštátnych pravidiel zodpovednosti za škodu spôsobenú umelou inteligenciou, ktorá má obetiam škôd uľahčiť dosiahnutie odškodnenia a zabezpečiť rovnaký štandard ochrany, ako keby škoda vznikla za akýchkoľvek iných okolností.

Priaznivou novinkou bude zmiernenie dôkazného bremena obetí v súvislosti so škodami spôsobenými systémami umelej inteligencie.

V zmysle návrhu, obete budú vedieť ľahšie preukázať, že škoda bola spôsobená pochybením umelej inteligencie. Zavádza tzv. domnienku príčinnej súvislosti - ak sa zistí relevantné pochybenie a existuje dostatočná pravdepodobnosť, že pochybenie spôsobila umelá inteligencia, obeť už nemusí toto pochybenie dokazovať. Stačí len určitá miera pravdepodobnosti.

Návrh prináša aj nové právo obetí na prístup k dôkazom od spoločností a dodávateľov v prípadoch, v ktorých škodu mohla spôsobiť umelá inteligencia.

Návrh musí prejsť legislatívnym procesom, prerokovaním v Európskom parlamente a Rade.

Ostatné články

MATHISON

Novela Zákonníka práce účinná od 1.11.2022

1. Pracovná zmluva a jej podstatné náležitosti Novela Zákonníka práce upresnila všeobecné podstatné náležitosti, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla. Podľa novely Zákonníka práce, pracovná zmluva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, pričom so zamestnancom ste povinný dohodnúť: druh práce a jeho stručnú charakteristiku miesto výkonu práce (obec, časť obce…

Na elektronické podpisovanie v roku 2023 potrebujete nový občiansky preukaz

Na elektronické podpisovanie v roku 2023 potrebujete nový občiansky preukaz

Je Váš občiansky preukaz vydaný pred 21. júnom 2021? Ak áno, od 1. januára 2023 budete potrebovať na kvalifikovaný elektronický podpis nový občiansky preukaz. Uvedené sa netýka samotného prihlasovania do elektronickej schránky na portály slovensko.sk, kam sa budete vedieť prihlásiť aj naďalej so starým občianskym preukazom. Dôvod? Ministerstvo vnútra prijalo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON