Zodpovednosť za škodu spôsobenú umelou inteligenciou

Zodpovednosť za škodu spôsobenú umelou inteligenciou

Európska komisia prijala návrhy, ktorými sa prispôsobuje modernej inteligentnej dobe. Predstavuje dve základné roviny, spočívajúce v zodpovednosti za vadné či chybné výrobky (od inteligentných technológií až po lieky), a zodpovednosti za umelú inteligenciu.

Navrhuje sa regulácia zodpovednosti výrobcov a dovozcov z štátov mimo EÚ. Ak spôsobia spotrebiteľovi ujmu dovezením nebezpečných výrobkov, spotrebitelia sa budú môcť obrátiť na dovozcu alebo zástupcu výrobcu v EÚ so žiadosťou o náhradu škody. V praxi to znamená, že ak po prijatí tohto návrhu vám nebezpečný technologický výrobok spôsobí ujmu, budete sa môcť jednoducho domáhať práva pri svojom zástupcovi.

V druhom návrhu Komisia predkladá cielenú harmonizáciu vnútroštátnych pravidiel zodpovednosti za škodu spôsobenú umelou inteligenciou, ktorá má obetiam škôd uľahčiť dosiahnutie odškodnenia a zabezpečiť rovnaký štandard ochrany, ako keby škoda vznikla za akýchkoľvek iných okolností.

Priaznivou novinkou bude zmiernenie dôkazného bremena obetí v súvislosti so škodami spôsobenými systémami umelej inteligencie.

V zmysle návrhu, obete budú vedieť ľahšie preukázať, že škoda bola spôsobená pochybením umelej inteligencie. Zavádza tzv. domnienku príčinnej súvislosti - ak sa zistí relevantné pochybenie a existuje dostatočná pravdepodobnosť, že pochybenie spôsobila umelá inteligencia, obeť už nemusí toto pochybenie dokazovať. Stačí len určitá miera pravdepodobnosti.

Návrh prináša aj nové právo obetí na prístup k dôkazom od spoločností a dodávateľov v prípadoch, v ktorých škodu mohla spôsobiť umelá inteligencia.

Návrh musí prejsť legislatívnym procesom, prerokovaním v Európskom parlamente a Rade.

Ostatné články

Zjednodušené zakladanie sro-čky

Zjednodušené zakladanie sro-čky

Od februára založíte sro-čku jednoduchšie. Po novom si môžete vybrať medzi pôvodným postupom, a novým zjednodušeným postupom.  Zjednodušený postup však môžu využiť iba tí podnikatelia, ktorých sro-čka spĺňa nasledovné kritériá: maximum päť spoločníkov spoločnosť je založená za účelom podnikania predmetom podnikania sú len vybrané činnosti zo zoznamu voľných živností, maximálne…

Granty na ochranné známky

Granty na ochranné známky

Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo ponúka aj v roku 2023 možnosť podať malým a stredným podnikateľom (SME) žiadosť o grant. Preto, ak plánujete zápis svojej ochrannej známky, môžete tak ušetriť na poplatkoch.  V období od 23. januára 2023 do 08. decembra 2023 môžete Úradu predkladať vaše návrhy. Uzávierka predložených žiadostí…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON