Zodpovednosť za škodu spôsobenú umelou inteligenciou

Zodpovednosť za škodu spôsobenú umelou inteligenciou

Európska komisia prijala návrhy, ktorými sa prispôsobuje modernej inteligentnej dobe. Predstavuje dve základné roviny, spočívajúce v zodpovednosti za vadné či chybné výrobky (od inteligentných technológií až po lieky), a zodpovednosti za umelú inteligenciu.

Navrhuje sa regulácia zodpovednosti výrobcov a dovozcov z štátov mimo EÚ. Ak spôsobia spotrebiteľovi ujmu dovezením nebezpečných výrobkov, spotrebitelia sa budú môcť obrátiť na dovozcu alebo zástupcu výrobcu v EÚ so žiadosťou o náhradu škody. V praxi to znamená, že ak po prijatí tohto návrhu vám nebezpečný technologický výrobok spôsobí ujmu, budete sa môcť jednoducho domáhať práva pri svojom zástupcovi.

V druhom návrhu Komisia predkladá cielenú harmonizáciu vnútroštátnych pravidiel zodpovednosti za škodu spôsobenú umelou inteligenciou, ktorá má obetiam škôd uľahčiť dosiahnutie odškodnenia a zabezpečiť rovnaký štandard ochrany, ako keby škoda vznikla za akýchkoľvek iných okolností.

Priaznivou novinkou bude zmiernenie dôkazného bremena obetí v súvislosti so škodami spôsobenými systémami umelej inteligencie.

V zmysle návrhu, obete budú vedieť ľahšie preukázať, že škoda bola spôsobená pochybením umelej inteligencie. Zavádza tzv. domnienku príčinnej súvislosti - ak sa zistí relevantné pochybenie a existuje dostatočná pravdepodobnosť, že pochybenie spôsobila umelá inteligencia, obeť už nemusí toto pochybenie dokazovať. Stačí len určitá miera pravdepodobnosti.

Návrh prináša aj nové právo obetí na prístup k dôkazom od spoločností a dodávateľov v prípadoch, v ktorých škodu mohla spôsobiť umelá inteligencia.

Návrh musí prejsť legislatívnym procesom, prerokovaním v Európskom parlamente a Rade.

Ostatné články

Prvá regulácia umelej inteligencie

Prvá regulácia umelej inteligencie

EÚ prichádza s prvou právnou reguláciou AI na svete (AI Act). Neregulované využívanie AI môže zasahovať nie len do bezpečnosti krajín EÚ, ale aj do ľudských práv a súkromia občanov.  Na začiatok chce Komisia priniesť definíciu AI systému. Jej presné znenie ešte nie je známe, avšak hlavným kritériom pri jej vytváraní by…

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

EÚ parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu ohľadom podoby Európskeho aktu o kybernetickej odolnosti. Tento akt rieši kybernetickú bezpečnosť výrobkov, ktoré obsahujú digitálne prvky – od softvérových produktov, smart spotrebičov cez detské monitory a hračky až po mobilné telefóny.  Nová regulácia sa bude vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú pripojené priamo alebo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON