Zjednodušené zakladanie sro-čky

Zjednodušené zakladanie sro-čky

Od februára založíte sro-čku jednoduchšie.

Po novom si môžete vybrať medzi pôvodným postupom, a novým zjednodušeným postupom. 
Zjednodušený postup však môžu využiť iba tí podnikatelia, ktorých sro-čka spĺňa nasledovné kritériá:

  • maximum päť spoločníkov
  • spoločnosť je založená za účelom podnikania
  • predmetom podnikania sú len vybrané činnosti zo zoznamu voľných živností, maximálne v počte 15 živností
  • vklady spoločníkov sú výlučne peňažné a ich správcom musí byť konateľ,
  • nezriaďuje sa dozorná rada.

Postup je nasledovný: stačí vyplniť elektronický formulár na vytvorenie spoločenskej zmluvy. Formulár má byť dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR v slovenčine aj angličtine a podávať sa bude spolu s povinnými prílohami na Okresný súd Žilina, bez ohľadu na sídlo spoločnosti. 

Zmeny sa dotkli aj živnostenského zákona, do ktorého je pridaná príloha obsahujúca práve zoznam určeného okruhu voľných živností, z ktorých podnikatelia môžu vybrať predmet činností pre svoju sro.

Pre zápis zjednodušeného zakladania sa vyžadujú osobitné podmienky:

  • fyzická osoba - konateľ je spôsobilý na právne úkony, má minimálne 18 rokov, je bezúhonný a zapísaný v registri fyzických osôb
  • spoločníkmi sú len osoby, ktoré majú vedený účet v banke v členskom štáte EÚ
  • spoločníci - fyzické osoby, nie sú pri zakladaní s.r.o. zastúpení
  • spoločníci - právnické osoby, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu

Súdny poplatok za založenie zostáva rovnaký, ide o 150 EUR. 

Obdobný postup je možné uplatniť aj pri založení podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložky zahraničnej osoby. V budúcnosti sa očakáva zjednodušenie postupu aj pre ostatné formy spoločností.

Ostatné články

Granty na ochranné známky

Granty na ochranné známky

Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo ponúka aj v roku 2023 možnosť podať malým a stredným podnikateľom (SME) žiadosť o grant. Preto, ak plánujete zápis svojej ochrannej známky, môžete tak ušetriť na poplatkoch.  V období od 23. januára 2023 do 08. decembra 2023 môžete Úradu predkladať vaše návrhy. Uzávierka predložených žiadostí…

Povinnosť oznámenia zmeny občianskeho preukazu pre konečných užívateľov výhod v obchodnom registri

Povinnosť oznámenia zmeny občianskeho preukazu pre konečných užívateľov výhod v obchodnom registri

Už sme vás informovali o zmenách pri občianskych preukazoch. V súvislosti s novými čipmi sa však povinnosti nekončia. Konečný užívateľ výhod spoločnosti má povinnosť nahlásiť zmenu občianskeho preukazu obchodnému registru, a to do 30 dní od zmeny. V opačnom prípade riskuje konateľ spoločnosti pokutu až do výšky až 3 310…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON