Víza pre manažérov z tretích krajín umožnia ich zamestnávanie bez potreby povolenia na pobyt

Víza pre manažérov z tretích krajín umožnia ich zamestnávanie bez potreby povolenia na pobyt

Firmy častokrát nachádzajú IT špecialistov mimo krajín EÚ. Kameňom úrazu však bývajú procesy vybavovania povolení na pobyt. Z obavy pred byrokraciou preto obe strany z dohôd upustia a odborník tak príde o zaujímavú pozíciu, a firma o šikovného človeka.

Riešením tohto problému je nové nariadenie vlády Slovenskej republiky. Nariadenie totiž umožňuje od leta udeliť národné vízum štátnym príslušníkom tretej krajiny vykonávajúcim funkciu manažérov a ich rodinným príslušníkom, ktorí prišli na Slovensko. Kedy možno národné vízum udeliť?

Len v prípade príslušníka tretej krajiny, ktorého zamestnáva zahraničná spoločnosť (ktorá zriadila organizačnú zložku alebo  podnik zahraničnej osoby na Slovensku). A kto je manažérom? V reči zákona, manažéri sú tí zamestnanci, ktorí budú vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment.

Namiesto povolenia na pobyt má tak byť po novom udeľované tzv. národné vízum, pričom na jeho získanie je potrebné podať žiadosť o udelenie na zastupiteľskom úrade. Možnosť získať národné vízum majú aj rodinní príslušníci manažéra - manžel či manželka manažéra a dieťa (do veku maximálne 21 rokov).

Ostatné články

MATHISON

Novela Zákonníka práce účinná od 1.11.2022

1. Pracovná zmluva a jej podstatné náležitosti Novela Zákonníka práce upresnila všeobecné podstatné náležitosti, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla. Podľa novely Zákonníka práce, pracovná zmluva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, pričom so zamestnancom ste povinný dohodnúť: druh práce a jeho stručnú charakteristiku miesto výkonu práce (obec, časť obce…

Na elektronické podpisovanie v roku 2023 potrebujete nový občiansky preukaz

Na elektronické podpisovanie v roku 2023 potrebujete nový občiansky preukaz

Je Váš občiansky preukaz vydaný pred 21. júnom 2021? Ak áno, od 1. januára 2023 budete potrebovať na kvalifikovaný elektronický podpis nový občiansky preukaz. Uvedené sa netýka samotného prihlasovania do elektronickej schránky na portály slovensko.sk, kam sa budete vedieť prihlásiť aj naďalej so starým občianskym preukazom. Dôvod? Ministerstvo vnútra prijalo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON