Používanie 1 a 2 centových mincí sa obmedzí

Používanie 1 a 2 centových mincí sa obmedzí

Novela zákona o cenách zavádza povinné zaokrúhľovanie cien. Matematické operácie zákazníkov tak budú v obchodoch a službách zredukované na minimum od 1.7.2022.

Novela zavádza zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb, ktoré sa platia v hotovosti, na najbližších 5 centov. Platby v hotovosti vo výške 1 a 2 centy sa zaokrúhlia na 5 centov. 

V prípade platieb v hotovosti v iných sumách sa nezaokrúhlená suma nižšia ako polovica hodnoty 5 centov (napr. 1,07 Eur) zaokrúhli nadol (t.j. 1,05 EUR). Nezaokrúhlená suma, ktoré je rovná alebo vyššia ako polovica hodnoty 5 centov (napr. 1,08 EUR), sa zaokrúhli nahor (t.j. 1,10 EUR).
 
Cieľom predkladaného návrhu je prispieť k zníženiu nákladov podnikateľov a verejnosti za poplatky bánk za vloženie, resp. spracovanie 1 a 2 eurocentových mincí.
 
Zároveň podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice  na pokladničnom doklade sa má uvedené zaokrúhlenie cien (napr. + 0,01 alebo - 0,01) evidovať ako povinný údaj.
 
Povinnosť zaokrúhľovania sa bude vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí nemajú povinnosť používať registračnú pokladnicu.
 

Ostatné články

Veľké zmeny pri ochrane whistleblowerov a nové povinnosti pre firmy

Veľké zmeny pri ochrane whistleblowerov a nové povinnosti pre firmy

Rozsiahla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowerov) prináša viacero dôležitých zmien. Čo je to protispoločenská činnosť, a prečo je zrazu tak dôležitá jej právna úprava? Protispoločenskou činnosťou sa rozumejú trestné činy vymenované v zákone (ide napríklad o trestný čin korupcie, branie úplatku, poškodzovanie veriteľa, ale aj trestné činy trestné…

Nová súdna mapa už v platnosti

Nová súdna mapa už v platnosti

Podnikatelia v okolí Bratislavy a Košíc, zbystrite pozornosť. Ak bola vaša spoločnosť doposiaľ registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, po novom patrí do pôsobnosti Mestského súdu Bratislava III. Ak bola vaša spoločnosť registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, od júna tomu tak nie je, a zodpovedáte sa Mestskému súdu Košice. Prečo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON