Používanie 1 a 2 centových mincí sa obmedzí

Používanie 1 a 2 centových mincí sa obmedzí

Novela zákona o cenách zavádza povinné zaokrúhľovanie cien. Matematické operácie zákazníkov tak budú v obchodoch a službách zredukované na minimum od 1.7.2022.

Novela zavádza zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb, ktoré sa platia v hotovosti, na najbližších 5 centov. Platby v hotovosti vo výške 1 a 2 centy sa zaokrúhlia na 5 centov. 

V prípade platieb v hotovosti v iných sumách sa nezaokrúhlená suma nižšia ako polovica hodnoty 5 centov (napr. 1,07 Eur) zaokrúhli nadol (t.j. 1,05 EUR). Nezaokrúhlená suma, ktoré je rovná alebo vyššia ako polovica hodnoty 5 centov (napr. 1,08 EUR), sa zaokrúhli nahor (t.j. 1,10 EUR).
 
Cieľom predkladaného návrhu je prispieť k zníženiu nákladov podnikateľov a verejnosti za poplatky bánk za vloženie, resp. spracovanie 1 a 2 eurocentových mincí.
 
Zároveň podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice  na pokladničnom doklade sa má uvedené zaokrúhlenie cien (napr. + 0,01 alebo - 0,01) evidovať ako povinný údaj.
 
Povinnosť zaokrúhľovania sa bude vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí nemajú povinnosť používať registračnú pokladnicu.
 

Ostatné články

Nové povinnosti voči Obchodnému registru

Nové povinnosti voči Obchodnému registru

Obchodný register dostupný na internete (orsr.sk) má novú funkciu – pri výpise konkrétnej firmy zobrazuje rôzne symboly pri menách jednotlivých fyzických osôb alebo aj spoločností (ktoré sú spoločníkmi). Uvidíte zelenú fajku alebo červený krížik, prípadne dve osoby vedľa seba. Čo to znamená? Doposiaľ sa pri zápise do Obchodného registra vyžadovalo…

Zmeny pri prevode väčšinového podielu s.r.o.-čky

Zmeny pri prevode väčšinového podielu s.r.o.-čky

Od júla 2022 nadobudne účinnosť zákon o riešení hroziaceho úpadku, podľa ktorého bude prevod väčšinového obchodného podielu nadobúdať účinok už doručením zmluvy o prevode spoločnosti. Táto úprava nepriamo novelizuje ustanovenia Obchodného zákonníka. Aktuálne je pri prevode obchodného podielu potrebné predkladať obchodnému registru okrem iných dokumentov súhlas správcu dane, prípadne vyhlásenie…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON