Novela zákona o DPH ovplyvní oblasť e-commerce

Novela zákona o DPH ovplyvní oblasť e-commerce

Od 1. januára 2021 môže dôjsť k viacerým významným zmenám pri elektronickom obchode. Navrhovaná novela zákona o DPH preberá smernicu EÚ, ktorej účelom je reagovať na rýchlo rastúci trend elektronických obchodov a zjednotiť právnu úpravu členských štátov v oblasti DPH.

Dôležitou novinkou je zrušenie existujúcich limitov pre použitie sadzby DPH iného členského štátu, do ktorého bol tovar dodaný. Zavádza sa jednotný limit 10 000 EUR pre všetky členské štáty. Ak podnikateľ zasiela tovar zákazníkom do iného členského štátu a celková hodnota tohto tovaru nepresiahne v kalendárnom roku 10 000 EUR, pripočíta k cene tovaru sadzbu DPH platnú v členskom štáte, v ktorom sa preprava tovaru začína (najčastejšie pôjde o členský štát, kde má podnikateľ sídlo).

Ak podnikateľ prekročí v kalendárnom roku limit 10 000 EUR, na tento tovar použije sadzbu DPH členského štátu, kde jeho preprava skončí. Ak napríklad podnikateľ usadený na Slovensku zasiela tovar do Českej republiky a hodnota tohto tovaru v kalendárnom roku presiahla limit 10 000 EUR, na tento tovar je povinný použiť sadzbu DPH platnú v Českej republike. Zároveň by sa mal v Českej republike registrovať pre DPH.

Novela však v tomto postupe prináša pozitívnu zmenu a dáva podnikateľom dodávajúcim tovar do iných členských štátov na výber. Tí sa viac nemusia registrovať v členských štátoch, v ktorých prekročia limit 10 000 EUR. Majú možnosť zvoliť si systém jedného kontaktného miesta (tzv. one stop shop - OSS) a podávať len jedno osobitné daňové priznanie v členskom štáte ich sídla (v prípade podnikateľov usadených mimo EÚ v ktoromkoľvek členskom štáte) a súčasne v tomto štáte zaplatia DPH k všetkým predaným tovarom v EÚ.

Ostatné články

Zjednodušené zakladanie sro-čky

Zjednodušené zakladanie sro-čky

Od februára založíte sro-čku jednoduchšie. Po novom si môžete vybrať medzi pôvodným postupom, a novým zjednodušeným postupom.  Zjednodušený postup však môžu využiť iba tí podnikatelia, ktorých sro-čka spĺňa nasledovné kritériá: maximum päť spoločníkov spoločnosť je založená za účelom podnikania predmetom podnikania sú len vybrané činnosti zo zoznamu voľných živností, maximálne…

Granty na ochranné známky

Granty na ochranné známky

Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo ponúka aj v roku 2023 možnosť podať malým a stredným podnikateľom (SME) žiadosť o grant. Preto, ak plánujete zápis svojej ochrannej známky, môžete tak ušetriť na poplatkoch.  V období od 23. januára 2023 do 08. decembra 2023 môžete Úradu predkladať vaše návrhy. Uzávierka predložených žiadostí…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON