Nové povinnosti voči Obchodnému registru

Nové povinnosti voči Obchodnému registru

Obchodný register dostupný na internete (orsr.sk) má novú funkciu – pri výpise konkrétnej firmy zobrazuje rôzne symboly pri menách jednotlivých fyzických osôb alebo aj spoločností (ktoré sú spoločníkmi). Uvidíte zelenú fajku alebo červený krížik, prípadne dve osoby vedľa seba. Čo to znamená?

Doposiaľ sa pri zápise do Obchodného registra vyžadovalo množstvo údajov a dokumentov. Nie vždy však spoločnosti doložili aj rodné čísla a dátumy narodenia, prípadne iný identifikačný údaj svojich spoločníkov, štatutárnych orgánov a iných funkcionárov. Ani to robiť nemuseli – žiadna povinnosť tohto typu pre firmy neexistovala. 

Novela však zaviedla povinnosť, aby tieto údaje spoločnosti štátu poskytli najneskôr do 30.9.2022. 

Pokiaľ vám vo výpise svieti červený krížik, musíte na obchodný register podať návrh na zápis týchto údajov. Prečo? Ak uvedené údaje nebudú zapísané, Obchodný register nepovolí žiadnu zmenu týkajúcu sa vašej firmy. So zápisom vám radi pomôžeme, napíšte nám na office@mathisonlegal.sk

Ostatné články

Zjednodušené zakladanie sro-čky

Zjednodušené zakladanie sro-čky

Od februára založíte sro-čku jednoduchšie. Po novom si môžete vybrať medzi pôvodným postupom, a novým zjednodušeným postupom.  Zjednodušený postup však môžu využiť iba tí podnikatelia, ktorých sro-čka spĺňa nasledovné kritériá: maximum päť spoločníkov spoločnosť je založená za účelom podnikania predmetom podnikania sú len vybrané činnosti zo zoznamu voľných živností, maximálne…

Granty na ochranné známky

Granty na ochranné známky

Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo ponúka aj v roku 2023 možnosť podať malým a stredným podnikateľom (SME) žiadosť o grant. Preto, ak plánujete zápis svojej ochrannej známky, môžete tak ušetriť na poplatkoch.  V období od 23. januára 2023 do 08. decembra 2023 môžete Úradu predkladať vaše návrhy. Uzávierka predložených žiadostí…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON