Nové povinnosti voči Obchodnému registru

Nové povinnosti voči Obchodnému registru

Obchodný register dostupný na internete (orsr.sk) má novú funkciu – pri výpise konkrétnej firmy zobrazuje rôzne symboly pri menách jednotlivých fyzických osôb alebo aj spoločností (ktoré sú spoločníkmi). Uvidíte zelenú fajku alebo červený krížik, prípadne dve osoby vedľa seba. Čo to znamená?

Doposiaľ sa pri zápise do Obchodného registra vyžadovalo množstvo údajov a dokumentov. Nie vždy však spoločnosti doložili aj rodné čísla a dátumy narodenia, prípadne iný identifikačný údaj svojich spoločníkov, štatutárnych orgánov a iných funkcionárov. Ani to robiť nemuseli – žiadna povinnosť tohto typu pre firmy neexistovala. 

Novela však zaviedla povinnosť, aby tieto údaje spoločnosti štátu poskytli najneskôr do 30.9.2022. 

Pokiaľ vám vo výpise svieti červený krížik, musíte na obchodný register podať návrh na zápis týchto údajov. Prečo? Ak uvedené údaje nebudú zapísané, Obchodný register nepovolí žiadnu zmenu týkajúcu sa vašej firmy. So zápisom vám radi pomôžeme, napíšte nám na office@mathisonlegal.sk

Ostatné články

Zmeny pri prevode väčšinového podielu s.r.o.-čky

Zmeny pri prevode väčšinového podielu s.r.o.-čky

Od júla 2022 nadobudne účinnosť zákon o riešení hroziaceho úpadku, podľa ktorého bude prevod väčšinového obchodného podielu nadobúdať účinok už doručením zmluvy o prevode spoločnosti. Táto úprava nepriamo novelizuje ustanovenia Obchodného zákonníka. Aktuálne je pri prevode obchodného podielu potrebné predkladať obchodnému registru okrem iných dokumentov súhlas správcu dane, prípadne vyhlásenie…

Zľavy tovarov v súlade s právom Európskej únie

Zľavy tovarov v súlade s právom Európskej únie

Od 28.5. platia nové pravidlá smernice EÚ  v oblasti ochrany spotrebiteľa.  Smernica vyžaduje, aby obchodníci pri každom oznámení o znížení ceny uviedli pôvodnú cenu, ktorú uvádzali pred zľavou. Táto predchádzajúca cena musí byť zároveň najnižšia cena daného tovaru/služby za posledných 30 dní pred znížením ceny. To, či ide o najnižšiu…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON