Nové povinnosti voči Obchodnému registru

Nové povinnosti voči Obchodnému registru

Obchodný register dostupný na internete (orsr.sk) má novú funkciu – pri výpise konkrétnej firmy zobrazuje rôzne symboly pri menách jednotlivých fyzických osôb alebo aj spoločností (ktoré sú spoločníkmi). Uvidíte zelenú fajku alebo červený krížik, prípadne dve osoby vedľa seba. Čo to znamená?

Doposiaľ sa pri zápise do Obchodného registra vyžadovalo množstvo údajov a dokumentov. Nie vždy však spoločnosti doložili aj rodné čísla a dátumy narodenia, prípadne iný identifikačný údaj svojich spoločníkov, štatutárnych orgánov a iných funkcionárov. Ani to robiť nemuseli – žiadna povinnosť tohto typu pre firmy neexistovala. 

Novela však zaviedla povinnosť, aby tieto údaje spoločnosti štátu poskytli najneskôr do 30.9.2022. 

Pokiaľ vám vo výpise svieti červený krížik, musíte na obchodný register podať návrh na zápis týchto údajov. Prečo? Ak uvedené údaje nebudú zapísané, Obchodný register nepovolí žiadnu zmenu týkajúcu sa vašej firmy. So zápisom vám radi pomôžeme, napíšte nám na office@mathisonlegal.sk

Ostatné články

Veľké zmeny pri ochrane whistleblowerov a nové povinnosti pre firmy

Veľké zmeny pri ochrane whistleblowerov a nové povinnosti pre firmy

Rozsiahla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowerov) prináša viacero dôležitých zmien. Čo je to protispoločenská činnosť, a prečo je zrazu tak dôležitá jej právna úprava? Protispoločenskou činnosťou sa rozumejú trestné činy vymenované v zákone (ide napríklad o trestný čin korupcie, branie úplatku, poškodzovanie veriteľa, ale aj trestné činy trestné…

Nová súdna mapa už v platnosti

Nová súdna mapa už v platnosti

Podnikatelia v okolí Bratislavy a Košíc, zbystrite pozornosť. Ak bola vaša spoločnosť doposiaľ registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, po novom patrí do pôsobnosti Mestského súdu Bratislava III. Ak bola vaša spoločnosť registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, od júna tomu tak nie je, a zodpovedáte sa Mestskému súdu Košice. Prečo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON