Nové povinnosti voči Obchodnému registru

Nové povinnosti voči Obchodnému registru

Obchodný register dostupný na internete (orsr.sk) má novú funkciu – pri výpise konkrétnej firmy zobrazuje rôzne symboly pri menách jednotlivých fyzických osôb alebo aj spoločností (ktoré sú spoločníkmi). Uvidíte zelenú fajku alebo červený krížik, prípadne dve osoby vedľa seba. Čo to znamená?

Doposiaľ sa pri zápise do Obchodného registra vyžadovalo množstvo údajov a dokumentov. Nie vždy však spoločnosti doložili aj rodné čísla a dátumy narodenia, prípadne iný identifikačný údaj svojich spoločníkov, štatutárnych orgánov a iných funkcionárov. Ani to robiť nemuseli – žiadna povinnosť tohto typu pre firmy neexistovala. 

Novela však zaviedla povinnosť, aby tieto údaje spoločnosti štátu poskytli najneskôr do 30.9.2022. 

Pokiaľ vám vo výpise svieti červený krížik, musíte na obchodný register podať návrh na zápis týchto údajov. Prečo? Ak uvedené údaje nebudú zapísané, Obchodný register nepovolí žiadnu zmenu týkajúcu sa vašej firmy. So zápisom vám radi pomôžeme, napíšte nám na office@mathisonlegal.sk

Ostatné články

Prvá regulácia umelej inteligencie

Prvá regulácia umelej inteligencie

EÚ prichádza s prvou právnou reguláciou AI na svete (AI Act). Neregulované využívanie AI môže zasahovať nie len do bezpečnosti krajín EÚ, ale aj do ľudských práv a súkromia občanov.  Na začiatok chce Komisia priniesť definíciu AI systému. Jej presné znenie ešte nie je známe, avšak hlavným kritériom pri jej vytváraní by…

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

EÚ parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu ohľadom podoby Európskeho aktu o kybernetickej odolnosti. Tento akt rieši kybernetickú bezpečnosť výrobkov, ktoré obsahujú digitálne prvky – od softvérových produktov, smart spotrebičov cez detské monitory a hračky až po mobilné telefóny.  Nová regulácia sa bude vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú pripojené priamo alebo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON