Na elektronické podpisovanie v roku 2023 potrebujete nový občiansky preukaz

Na elektronické podpisovanie v roku 2023 potrebujete nový občiansky preukaz

Je Váš občiansky preukaz vydaný pred 21. júnom 2021? Ak áno, od 1. januára 2023 budete potrebovať na kvalifikovaný elektronický podpis nový občiansky preukaz. Uvedené sa netýka samotného prihlasovania do elektronickej schránky na portály slovensko.sk, kam sa budete vedieť prihlásiť aj naďalej so starým občianskym preukazom.

Dôvod? Ministerstvo vnútra prijalo balík zmien, vrátane ktorého začalo vydávať občianske preukazy a povolenia na pobyt cudzinca s novým čipom. Doterajšiemu zariadeniu pre e-podpis skončila certifikácia a naďalej nebude možné vydávať naň certifikáty umožňujúce kvalifikovaný e-podpis.

Súčasťou balíka zmien sú  novinky aj v zákone o e-Governmente, ktorých účelom je zníženie byrokracie a zefektívnenie fungovania verejnej správy vo vzťahu k občanom/cudzincom.

S výmenou občianskeho preukazu sa spája aj povinnosť štatutárov obchodných spoločností oznámiť obchodnému registru zmenu čísla občianskeho preukazu fyzických osôb, ktorí sú konečnými užívateľmi výhod spoločnosti. V opačnom prípade, hrozí štatutárom pokuta až do 3.310 EUR. S vykonaním zmeny údajov o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri Vám radi pomôžeme.

Ostatné články

MATHISON

Novela Zákonníka práce účinná od 1.11.2022

1. Pracovná zmluva a jej podstatné náležitosti Novela Zákonníka práce upresnila všeobecné podstatné náležitosti, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla. Podľa novely Zákonníka práce, pracovná zmluva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, pričom so zamestnancom ste povinný dohodnúť: druh práce a jeho stručnú charakteristiku miesto výkonu práce (obec, časť obce…

Kilečko 2 prináša nové výhody pre podnikateľov

Kilečko 2 prináša nové výhody pre podnikateľov

Od septembra je účinný zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského  prostredia – známy ako „Kilečko 2“. Čo prináša? Podnikateľov poteší zrušenie povinnosti archivácie faktúr v papierovej forme. Po novom bude umožnené používať sken, a v prípade daňovej kontroly nebude navyše potrebné preukázať zhodu s originálom. Živnostenský úrad môže zrušiť podnikateľovi živnosť,…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON