Na elektronické podpisovanie v roku 2023 potrebujete nový občiansky preukaz

Na elektronické podpisovanie v roku 2023 potrebujete nový občiansky preukaz

Je Váš občiansky preukaz vydaný pred 21. júnom 2021? Ak áno, od 1. januára 2023 budete potrebovať na kvalifikovaný elektronický podpis nový občiansky preukaz. Uvedené sa netýka samotného prihlasovania do elektronickej schránky na portály slovensko.sk, kam sa budete vedieť prihlásiť aj naďalej so starým občianskym preukazom.

Dôvod? Ministerstvo vnútra prijalo balík zmien, vrátane ktorého začalo vydávať občianske preukazy a povolenia na pobyt cudzinca s novým čipom. Doterajšiemu zariadeniu pre e-podpis skončila certifikácia a naďalej nebude možné vydávať naň certifikáty umožňujúce kvalifikovaný e-podpis.

Súčasťou balíka zmien sú  novinky aj v zákone o e-Governmente, ktorých účelom je zníženie byrokracie a zefektívnenie fungovania verejnej správy vo vzťahu k občanom/cudzincom.

S výmenou občianskeho preukazu sa spája aj povinnosť štatutárov obchodných spoločností oznámiť obchodnému registru zmenu čísla občianskeho preukazu fyzických osôb, ktorí sú konečnými užívateľmi výhod spoločnosti. V opačnom prípade, hrozí štatutárom pokuta až do 3.310 EUR. S vykonaním zmeny údajov o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri Vám radi pomôžeme.

Ostatné články

Veľké zmeny pri ochrane whistleblowerov a nové povinnosti pre firmy

Veľké zmeny pri ochrane whistleblowerov a nové povinnosti pre firmy

Rozsiahla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowerov) prináša viacero dôležitých zmien. Čo je to protispoločenská činnosť, a prečo je zrazu tak dôležitá jej právna úprava? Protispoločenskou činnosťou sa rozumejú trestné činy vymenované v zákone (ide napríklad o trestný čin korupcie, branie úplatku, poškodzovanie veriteľa, ale aj trestné činy trestné…

Nová súdna mapa už v platnosti

Nová súdna mapa už v platnosti

Podnikatelia v okolí Bratislavy a Košíc, zbystrite pozornosť. Ak bola vaša spoločnosť doposiaľ registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, po novom patrí do pôsobnosti Mestského súdu Bratislava III. Ak bola vaša spoločnosť registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, od júna tomu tak nie je, a zodpovedáte sa Mestskému súdu Košice. Prečo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON