Možnosť spracovania osobných údajov v režime „open dát“

Možnosť spracovania osobných údajov v režime „open dát“

Český úrad pre ochranu osobných údajov sa pri výkone kontroly zaoberal rozdielom medzi oprávnenosťou spracúvania osobných údajov, ktoré sú považované za tzv. open dáta a spracúvania osobných údajov z rôznych registrov (živnostenský, obchodný a pod.), ktoré nie sú zverejňované v režime open dát. 
Open dáta sú voľne dostupné informácie na internete, zverejňované orgánmi verejnej správy a ich využitie je možné na komerčné alebo nekomerčné účely. Podľa úradu, osobné údaje v režime open dát je možné ďalej spracúvať na podnikateľské účely a dokonca na takomto spracúvaní postaviť samotné podnikanie. Právnym titulom na spracúvanie týchto osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle nariadenia GDPR, a to z dôvodu skutočnosti, že sa predvída ich ďalšie spracúvanie. Jednoducho povedané, ráta sa s tým, že osobné údaje v režime open dát budú ďalej spracúvané aj na podnikateľské účely a oprávnené osoby sú s tým uzrozumené.

Kontrolovaný subjekt pri svojej činnosti poskytoval služby, pri ktorých dochádzalo k spracúvaniu údajov (mená, adresy) najmä z obchodného registra, živnostenského registra a ďalších, pričom tieto informácie považoval za open dáta. 

Český úrad dôrazne upozornil, že takéto údaje, aj napriek tomu, že sú zverejňované orgánmi verejnej správy, nie sú zverejňované v režime open dát a nie je možné ich zamieňať. Jediným akceptovateľným titulom pre spracúvanie takýchto údajov je súhlas oprávnenej osoby. Pri každom spracúvaní údajov z verejných registrov je potrebné skúmať, či v danom prípade pôjde o open dáta alebo nie.

Česká republika zverejnila zoznam údajov zverejnených v rámci open dát priamo v nariadení vlády č. 425/2016 Sb. Slovenská republika zverejňuje open dáta na portály data.gov.sk.
 

Ostatné články

Zjednodušené zakladanie sro-čky

Zjednodušené zakladanie sro-čky

Od februára založíte sro-čku jednoduchšie. Po novom si môžete vybrať medzi pôvodným postupom, a novým zjednodušeným postupom.  Zjednodušený postup však môžu využiť iba tí podnikatelia, ktorých sro-čka spĺňa nasledovné kritériá: maximum päť spoločníkov spoločnosť je založená za účelom podnikania predmetom podnikania sú len vybrané činnosti zo zoznamu voľných živností, maximálne…

Granty na ochranné známky

Granty na ochranné známky

Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo ponúka aj v roku 2023 možnosť podať malým a stredným podnikateľom (SME) žiadosť o grant. Preto, ak plánujete zápis svojej ochrannej známky, môžete tak ušetriť na poplatkoch.  V období od 23. januára 2023 do 08. decembra 2023 môžete Úradu predkladať vaše návrhy. Uzávierka predložených žiadostí…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON