Možnosť spracovania osobných údajov v režime „open dát“

Možnosť spracovania osobných údajov v režime „open dát“

Český úrad pre ochranu osobných údajov sa pri výkone kontroly zaoberal rozdielom medzi oprávnenosťou spracúvania osobných údajov, ktoré sú považované za tzv. open dáta a spracúvania osobných údajov z rôznych registrov (živnostenský, obchodný a pod.), ktoré nie sú zverejňované v režime open dát. 
Open dáta sú voľne dostupné informácie na internete, zverejňované orgánmi verejnej správy a ich využitie je možné na komerčné alebo nekomerčné účely. Podľa úradu, osobné údaje v režime open dát je možné ďalej spracúvať na podnikateľské účely a dokonca na takomto spracúvaní postaviť samotné podnikanie. Právnym titulom na spracúvanie týchto osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle nariadenia GDPR, a to z dôvodu skutočnosti, že sa predvída ich ďalšie spracúvanie. Jednoducho povedané, ráta sa s tým, že osobné údaje v režime open dát budú ďalej spracúvané aj na podnikateľské účely a oprávnené osoby sú s tým uzrozumené.

Kontrolovaný subjekt pri svojej činnosti poskytoval služby, pri ktorých dochádzalo k spracúvaniu údajov (mená, adresy) najmä z obchodného registra, živnostenského registra a ďalších, pričom tieto informácie považoval za open dáta. 

Český úrad dôrazne upozornil, že takéto údaje, aj napriek tomu, že sú zverejňované orgánmi verejnej správy, nie sú zverejňované v režime open dát a nie je možné ich zamieňať. Jediným akceptovateľným titulom pre spracúvanie takýchto údajov je súhlas oprávnenej osoby. Pri každom spracúvaní údajov z verejných registrov je potrebné skúmať, či v danom prípade pôjde o open dáta alebo nie.

Česká republika zverejnila zoznam údajov zverejnených v rámci open dát priamo v nariadení vlády č. 425/2016 Sb. Slovenská republika zverejňuje open dáta na portály data.gov.sk.
 

Ostatné články

MATHISON

Novela Zákonníka práce účinná od 1.11.2022

1. Pracovná zmluva a jej podstatné náležitosti Novela Zákonníka práce upresnila všeobecné podstatné náležitosti, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla. Podľa novely Zákonníka práce, pracovná zmluva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, pričom so zamestnancom ste povinný dohodnúť: druh práce a jeho stručnú charakteristiku miesto výkonu práce (obec, časť obce…

Na elektronické podpisovanie v roku 2023 potrebujete nový občiansky preukaz

Na elektronické podpisovanie v roku 2023 potrebujete nový občiansky preukaz

Je Váš občiansky preukaz vydaný pred 21. júnom 2021? Ak áno, od 1. januára 2023 budete potrebovať na kvalifikovaný elektronický podpis nový občiansky preukaz. Uvedené sa netýka samotného prihlasovania do elektronickej schránky na portály slovensko.sk, kam sa budete vedieť prihlásiť aj naďalej so starým občianskym preukazom. Dôvod? Ministerstvo vnútra prijalo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON