Možnosť spracovania osobných údajov v režime „open dát“

Možnosť spracovania osobných údajov v režime „open dát“

Český úrad pre ochranu osobných údajov sa pri výkone kontroly zaoberal rozdielom medzi oprávnenosťou spracúvania osobných údajov, ktoré sú považované za tzv. open dáta a spracúvania osobných údajov z rôznych registrov (živnostenský, obchodný a pod.), ktoré nie sú zverejňované v režime open dát. 
Open dáta sú voľne dostupné informácie na internete, zverejňované orgánmi verejnej správy a ich využitie je možné na komerčné alebo nekomerčné účely. Podľa úradu, osobné údaje v režime open dát je možné ďalej spracúvať na podnikateľské účely a dokonca na takomto spracúvaní postaviť samotné podnikanie. Právnym titulom na spracúvanie týchto osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle nariadenia GDPR, a to z dôvodu skutočnosti, že sa predvída ich ďalšie spracúvanie. Jednoducho povedané, ráta sa s tým, že osobné údaje v režime open dát budú ďalej spracúvané aj na podnikateľské účely a oprávnené osoby sú s tým uzrozumené.

Kontrolovaný subjekt pri svojej činnosti poskytoval služby, pri ktorých dochádzalo k spracúvaniu údajov (mená, adresy) najmä z obchodného registra, živnostenského registra a ďalších, pričom tieto informácie považoval za open dáta. 

Český úrad dôrazne upozornil, že takéto údaje, aj napriek tomu, že sú zverejňované orgánmi verejnej správy, nie sú zverejňované v režime open dát a nie je možné ich zamieňať. Jediným akceptovateľným titulom pre spracúvanie takýchto údajov je súhlas oprávnenej osoby. Pri každom spracúvaní údajov z verejných registrov je potrebné skúmať, či v danom prípade pôjde o open dáta alebo nie.

Česká republika zverejnila zoznam údajov zverejnených v rámci open dát priamo v nariadení vlády č. 425/2016 Sb. Slovenská republika zverejňuje open dáta na portály data.gov.sk.
 

Ostatné články

Prvá regulácia umelej inteligencie

Prvá regulácia umelej inteligencie

EÚ prichádza s prvou právnou reguláciou AI na svete (AI Act). Neregulované využívanie AI môže zasahovať nie len do bezpečnosti krajín EÚ, ale aj do ľudských práv a súkromia občanov.  Na začiatok chce Komisia priniesť definíciu AI systému. Jej presné znenie ešte nie je známe, avšak hlavným kritériom pri jej vytváraní by…

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

Európsky akt o kybernetickej odolnosti pre výrobky s digitálnymi prvkami

EÚ parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu ohľadom podoby Európskeho aktu o kybernetickej odolnosti. Tento akt rieši kybernetickú bezpečnosť výrobkov, ktoré obsahujú digitálne prvky – od softvérových produktov, smart spotrebičov cez detské monitory a hračky až po mobilné telefóny.  Nová regulácia sa bude vzťahovať na všetky produkty, ktoré sú pripojené priamo alebo…

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON