Aké služby poskytujeme

  • Softvér je naša špecialita, riešime najmä otázky jeho vývoja, implementácie, servisu a licencovania. Čítajte viac.
  • Duševné vlastníctvo je s technológiami nerozlučne späté. Pomáhame chrániť zdrojové kódy, vynálezy, označenia a riešenia. Čítajte viac.
  • E-commerce je budúcnosť obchodu a má veľa oblastí, kde potrebujete právnika. Spracúvame všeobecného obchodné podmienky, nastavujeme spotrebiteľské vzťahy a pomáhame s GDPR a Privacy Policy. Čítajte viac.
  • Startupy potrebujú prežiť prvé mesiace fungovania. Preto im pomáhame nastaviť najdôležitejšie oblasti - založiť podnikanie, ochrániť duševné vlastníctvo, vyjednať zmluvu s investorom. Čítajte viac.

3 dôvody, prečo sa rozhodnúť pre nás

1

IT

V technológiách sme aktívni na každom stupni. Začíname na školách, kde podporujeme programovanie s FIRST LEGO League. Startupom pomáhame prostredníctvom vedúcich akcelerátorov. Na scaleup úrovni zastupujeme napríklad troch slovenských víťazov CESA award - startup roka. V biznise svete pracujeme pre širokú škálu SME klientov až po Fortune 500 korporácie. Za našu prácu sme získali cenu Právnická firma roka 2020 pre právo IT & Telekomunikácie (veľmi odporúčaná kancelária) a Duševné vlastníctvo (odporúčaná kancelária).

2

Hovoríme vašim jazykom

Pracujeme agilne, vieme, že MVP nehrá významnú rolu len v NBA, rešpektujeme lean prístup a rozoznávame SAAS/PAAS/RAAS. Rozumieme, prečo je pri vývoji zásadná skúšobná prevádzka, vieme, ako sa hashuje, čo je proof of stake a ako funguje databáza blockchain.

3

Rozumieme technológiám

Aby sme boli lepšími IT právnikmi, chceme porozumieť aj technickej stránke projektov. Preto spolupracujeme s vývojármi, programátormi a ďalšími IT expertmi. Sami sme spoluautori niekoľkých aplikácií, vďaka čomu sme sa zoznámili so svetom programovania a tvorby produktov.

MATHISON

Pre koho sme pracovali

IP poradenstvo pre reklamnú a digitálnu agentúru

Popredného česko-slovenského klienta z oblasti reklamy a digitálnych služieb sme zastupovali pri uplatňovaní náhrady škody z porušenia autorských práv pri neoprávnenom nakladaní s dielom, pri príprave zmlúv o zhotovení diela na objednávku (zhotovenie softvéru, grafiky, návrhy webových stránok, copywriting atď.), pri vypracovaní vzorových licenčných a podlicenčných zmlúv a pri vymáhaní pohľadávok z týchto zmlúv.

Práca s týmito klientmi nás obohatila o cenné právne skúsenosti súvisiace s kreativitou v ich odbore a urobila z nás lepší IP právnikov.
https://www.maisondidee.com/sk/

Igor LučanskýCEO, MAISON D’IDÉE Prague s.r.o.

Čo bolo pre Vás osobne najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

Pokúsiť sa objasniť špecifiká nášho oboru, najmä licenčné podmienky a ochrana nás nielen pred klientom ale aj pred dodávateľmi, ktorí bývajú súčasťou diela. Dôležité bolo aj dostatočne jasne vysvetliť business model, kde sme si sami uvedomili niektoré nedostatky. Samozrejme aj pri riešení GDPR, kde sme si uvedomili, že mnohé veci máme lepšie a mnohé horšie. Náročné bolo akceptovať, že nedostatky sú aj na našej strane, uvedomiť si ich a odstrániť.“ 

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

V komunikácii rýchlosť a jasnosť – nemáme radi právnickú hantírku. Pri zmluvách sa nám páčil fakt, že protistrany mávali minimálne pripomienky a väčšinou zmluvy akceptovali v danom rozsahu. Oceňujem aj to, keď sú zmluvy písané obojstranne výhodne a to tak, že my aj partner si po ich prečítaní vieme hneď ľudovo povedané „plácnuť.

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

Špecifická bola pre nás najmä v tom, že sme prvýkrát zverili ad 1 celú právnu problematiku jednej spoločnosti a ad 2 urobili sme to zároveň pre český aj slovenský subjekt. Špecifická bola miera dôvery s ktorou sme sa otvorili o našich interných veciach. Pochopili sme však, že toto chceme v našom businesse práve my po klientoch a vyskúšali sme si to. Za náš dodnes neľutujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 

Právne služby pre susedskú komunikačnú platformu

Akcelererovali sme rast šikovnej komunikačnej platformy Spoločné Bývanie určenej pre real estate developerov s inovatívnym prístupom. Aplikácia v praxi uľahčuje susedskú komunikáciu a komunikáciu s developerom.

Projektu sme poskytli právne služby v oblasti vypracovania zmlúv s developermi a spoločenstvami vlastníkov, pripravili všeobecné obchodné podmienky a spracovali GDPR agendu. V rámci akcelerátora pracujeme aj ako konzultanti a klientovi sme pomohli vytvoriť nové kontakty na sales tím.

https://www.spolocnebyvanie.sk/

 

Michal MagnusekCEO

Čo bolo pre Vás osobne najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

„Najväčšia bariéra je konzervatívny prístup správcovských spoločností. Opustiť “paper work” pre väčšinu ľudí spravujúcich bytové alebo domové spoločenstvá je takmer nepredstaviteľné. Naratív, že papier nepustí, je tu stále prítomný. Čo nás však veľmi teší, je pozitívny prístup obyvateľov a moderných správcovských spoločností, ktoré už zberajú úrodu v podobe nižších nákladov a efektívnej komunikácie prostredníctvom našej aplikácie.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„Je to jednoznačne schopnosť chápať požiadavky klienta a zorientovanie sa v oblasti práva. Tieto požiadavky by som nerámcoval len do oblastí práva a advokátskych kancelárií. Platí to všeobecne. Spolupráca je pre mňa zaujímavá vtedy, keď mám možnosť pracovať s ľuďmi, ktorí sú vo svojej oblasti expertmi.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

„Spolupráca bola špecifická najmä v tom, že MATHISON je právnická spoločnosť so zaujímavou sieťou šikovných ľudí, s ktorými je radosť pracovať. V každej spolupráci je nevyhnutná miera empatie vyplývajúca z rôznych situácií, do ktorých sa produkt môže dostať. Práve táto empatia a pochopenie priorít je ďalším aspektom spolupráce, ktorý veľmi oceňujem.“

Visual Reading - vzdelávacia aplikácia pre osoby so zvláštnymi potrebami

Zastupovali sme medzinárodne oceňovanú aplikáciu so vzdelávacím programom pre osoby so špeciálnymi potrebami. 

Realizovali sme spin-off projektu od materskej spoločnosti, v rámci ktorého sme založili jednoduchú spoločnosť na akcie, upravili výkon práv k zdrojovému kódu aplikácie, previedli práva z duševného vlastníctva z viacerých pôvodných autorov počítačového programu na novú spoločnosť a zaregistrovali ochrannú známku EÚ (kombinovanú).  
https://sk.visualreading-specialeducation.com/

Dušan BaranecCEO

Čo bolo najnáročnejšie na tomto právnom projekte? 

Dlhodobo veriť, že robíme správnu vec. Ide o učebnú pomôcku novej generácie, ktorej presadenie v každodennej školskej praxi je veľmi náročné aj po ľudskej tak po technologickej stránke. Väčšina špeciálnych pedagógov nie je pripravená učiť deti novými spôsobmi, aj keď tieto používajú vedecky overené koncepty.

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

Úspešnosť práce advokátskej kancelárie pre mňa znamená, že advokát mi dodá službu, ktorú požadujem a urobí tak najefektívnejším spôsobom a v súlade s súčasným stavom legislatívy.

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

Špecifické bolo všetko, keďže som sa v situácii keď zakladám j.s.a. a prevádzam výsledky projektu z jednej firmy na druhú ocitol prvý krát. Predtým som spolupracoval iba je jedinou advokátskou kanceláriou, kde sme riešili spor dvoch podnikateľských entít.
 

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON

Napíšte nám