Aké služby poskytujeme

  • predsúdne a mimosúdne vyjednávanie pre firmy a individuálnych klientov
  • nastavenie právnej stratégie pri vedení sporu
  • zastupovanie v obchodných a občianskych súdnych sporoch na všetkých stupňoch súdov
  • zastupovanie v sporoch pred rozhodcami a v arbitrážach
  • vymáhanie cezhraničných pohľadávok
  • vymáhanie súborov pohľadávok

3 dôvody, prečo sa rozhodnúť pre nás

1

Vždy hľadáme dohodu

Vieme, že súdne spory majú tri zásadné riziká - môžu byť dlhé, drahé a je náročné predvídať ich výsledky. Preto sa vždy najprv snažíme s protistranou o dohodu a zmierlivé riešenie, tak, aby ani jedna strana nevstala od stola nespokojná.

2

Zastupovali sme klientov na všetkých stupňoch súdov

Ak sa už súdime, môžete byť pokojní. Naši procesní právnici majú skúsenosti so súdnymi spormi na všetkých stupňoch súdov, a to na strane žalobcov aj žalovaných.

3

Spory vnímame osobne

Keď vyjednávame, pristupujeme k tomu ako k vlastnému sporu. So všetkým odhodlaním a zapálením.

MATHISON

Pre koho sme pracovali

Cezhraničná pohľadávka v Taliansku

Slovenskú výrobnú spoločnosť sme zastúpili pri cezhraničnom vymáhaní súboru pohľadávok v celkovej hodnote viac ako 1mio EUR voči dlžníkovi, dodávateľskej firme v Taliansku.

Za 13 mesiacov sme vymohli 81 % z celkovej hodnoty pohľadávky.

Mimosúdne urovnanie sporu, ktorý sme prevzali až po tom, ako klient prehral odvolací súd

Individuálneho klienta sme úspešne zastúpili pri komplikovanom mimosúdnom urovnaní sporu s obchodnou spoločnosťou vo veci náhrady škody. Našu vyjednávaciu pozíciu sťažoval fakt, že klient nás požiadal o zastupovanie až potom, ako prehral aj odvolací súd.

Napriek tomu, po 8 mesiacov náročného vyjednávania klient v rámci urovnania uhradil menej ako 45 % z pôvodne žalovanej sumy.

Arbitrážny spor za 3mio EUR

Slovenskej dcérskej spoločnosti nadnárodného výrobcu zatepľovacích systémov sme poskytli právne služby v dodávateľskom spore o viac ako 3mio EUR, vedenom na arbitrážnom súde.

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON

Napíšte nám