Aké služby poskytujeme

  • pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • manažérske zmluvy a zmluvy s agentúrnymi zamestnancami
  • ukončovanie pracovných vzťahov (výpovede, okamžité skončenia pracovného pomeru atď.) a hromadné prepúšťanie
  • riešenie pracovných sporov sa zamestnancami, manažérmi a zamestnávateľmi
  • riešenie náhrady škody z pracovných vzťahov
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a interné pracovné predpisy

3 dôvody, prečo sa rozhodnúť pre nás

1

Máme relevantné skúsenosti

V pracovno-právnej oblasti sme pracovali na naozaj rôznorodých projektoch. Od prípravy pracovnej dokumentácie a interných smerníc, cez kolektívne odmeňovanie, nastavenie NRPČ, prípravy právnej poradne pre zamestnancov až po ukončovanie pracovných pomerov a hromadné prepúšťanie.

2

Poznáme pracovnoprávny svet

Zastupujeme startupy, SME podniky aj spoločnosti z rebríčka Fortune 500. Dobre tak poznáme požiadavky strán a firemné procesy vo firmách všetkých veľkostí.

3

Vždy hľadáme dohodu

Vieme, že súdne spory majú tri zásadné riziká - môžu byť dlhé, drahé a je náročné predvídať ich výsledky. Preto sa vždy najprv snažíme s protistranou o dohodu a zmierlivé riešenie, tak, aby ani jedna strana nevstala od stola nespokojná.

MATHISON

Pre koho sme pracovali

Vzorová pracovno-právna dokumentácia pre reklamnú a digitálnu agentúru

Popredného česko-slovenského klienta z oblasti reklamy a digitálnych služieb sme zastupovali pri vypracovaní kompletnej pracovnoprávnej dokumentácie so zamestnancami, spolupracovníkmi, a stážistami. Vypracovali sme vzorové pracovné zmluvy, dohody o výkone práce mimo pracovný pomer, dohody o spolupráci a ďalšie.

Keďže klient podniká v kreatívnom priemysle, v rámci projektu sme sa zamerali okrem iného na problematiku autorského práva, zamestnaneckých diel a licencií.
https://www.maisondidee.com/sk/

Igor LučanskýCEO

Čo bolo pre Vás osobne najnáročnejšie na tomto právnom projekte?

„Pokúsiť sa objasniť špecifiká nášho oboru, najmä licenčné podmienky a ochrana nás nielen pred klientom ale aj pred dodávateľmi, ktorí bývajú súčasťou diela. Dôležité bolo aj dostatočne jasne vysvetliť business model, kde sme si sami uvedomili niektoré nedostatky. Samozrejme aj pri riešení GDPR, kde sme si uvedomili, že mnohé veci máme lepšie a mnohé horšie. Náročné bolo akceptovať, že nedostatky sú aj na našej strane, uvedomiť si ich a odstrániť.“

Čo je pre Vás kľúčové pri meraní úspechu právneho projektu?

„V komunikácii rýchlosť a jasnosť – nemáme radi právnickú hantýrku. Pri zmluvách sa nám páčil fakt, že protistrany mávali minimálne pripomienky a väčšinou zmluvy akceptovali v danom rozsahu. Oceňujem aj to, keď sú zmluvy písané obojstranne výhodne a to tak, že my aj partner si po ich prečítaní vieme hneď ľudovo povedané plácnuť.“

Čím bola pre Vás spolupráca so MATHISON špecifická a ako ju hodnotíte?

„Špecifická bola pre nás najmä v tom, že sme prvýkrát zverili ad 1 celú právnu problematiku jednej spoločnosti a ad 2 urobili sme to zároveň pre český aj slovenský subjekt. Špecifická bola miera dôvery s ktorou sme sa otvorili o našich interných veciach. Pochopili sme však, že toto chceme v našom businesse práve my po klientoch a vyskúšali sme si to. Za náš dodnes neľutujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

Šikana na očnej klinike v univerzitnej nemocnici (bossing).

Zastupovali sme kolektív 9 atestovaných lekárov pracujúcich na koncovej štátnej klinike v konaní proti zamestnávateľovi - nemocnici. Voči klientom dochádzalo k porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a šikane zo strany vedúcich pracovníkov kliniky.

V rámci tohto náročného zastupovania, ktoré trvalo viac ako rok, sme podávali opakované sťažnosti proti zamestnávateľovi z dôvodu porušovania zásady rovnakého zaobchádzania a šikany vedúceho pracovníka, vyjednávali sme s vedením nemocnice a pripravovali správne podnety na štátne dozorné orgány.

Urovnanie sporu medzi výrobnou spoločnosťou a vedúcim pracovníkom

Klienta sme zastúpili pri mimosúdnom vyjednávaní pracovnoprávneho sporu s problémovým vedúcim zamestnancom. Zamestnanec sa pokúšal klienta oklamať ohľadne vykonštruovanej choroby z povolania a vymámiť tak od neho extrémne vysoké odstupné.

V skutočnosti bol zamestnanec liečený zo závislosti na omamných látkach. V rámci vyjednávaní sa nám podarilo predísť súdnemu sporu. So zamestnancom sme uzatvorili obojstranne výhodnú dohodu o skončení pracovného pomeru s vyplatením primeraného odstupného, v súlade s klientovou pro-zamestnaneckou pracovnou politikou.

Napíšte partnerovi
kancelárie

Klientom zvyčajne odpovedáme do 24 hodín

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.
MATHISON

Napíšte nám